En av LANDETS
FRÄMSTA 
terminaler

Välkommen till Stockarydsterminalen

Tågbokning

Här kan du logga in och boka tid för växling på Stockarydsterminalen.

Miljö & Kvalitet

Vi jobbar aktivt med hållbarhet och vårt miljöarbete är inriktat på ständig förbättring  .

Hitta till oss

Här finner du våra kontaktuppgifter.

Välkommen på invigning!

Fredag 16 augusti
Klockan 10-12

Du är varmt välkommen till Stockarydsterminalen
för invigning av det nya förlängda lastspåret och
första snabbladdaren för lastbilar och personbilar i Sävsjö kommun.

Stockarydsterminalen startade sin verksamhet 2008.
Terminalen har under de här åren visat sig vara en lyckad etablering i Sävsjö kommun.
Vi är en väl fungerande avlänkningspunkt utmed södra stambanan, uppskattad av både kunder och tågoperatörer.

Snabbt – enkelt – nära

Om du som kund har godset och de volymer som krävs för att järnvägen skall vara attraktiv lovar vi att tillhandhålla logistiken och de kringtjänster du behöver. Modern logistik skapar goda affärer för alla parter.
Stockarydsterminalen AB bildades februari 2008 och ägs till hälften av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB.

Lagerplats Union

I nära anslutning till Stockarydsterminalen finns även Lagerplats Union, som består av 6 hektar hårdgjorda och asfalterade ytor. Tillstånd finns för att lagra skogliga sortiment samt varuförädling såsom kross och flisning.

Området Union används till största del som tillfällig lagringsplats av skogssortiment där sortimenten oftast transporteras direkt till slutförbrukare via lastbil. Idag kan vi även erbjuda direktlastning på tåg från området.

TÅGBOKNING

Via länkarna här intill kan du logga in och boka tid för växling på Stockarydsterminalen. Växlingen utförs av vår erfarna personal som har god lokalkännedom. Har du inte en egen inloggning kan du enkelt ansöka om det.

Järnvägstrafik

Ta del av våra PDF-dokument gällande spår- och järnvägsnät, säkerhet och kontaktvägar.

Järnvägsnätsbeskrivning

utg. 4 Giltig from 1/8 2017 (266 kB).

Trafiksäkerhetsinstruktion

Trafiksäkerhetsinstruktion (1 MB).

Spårnätskarta

Spårnätskarta Stockarydsterminalen (44 kB)

Stockarydsterminalen startade sin verksamhet 2008. Terminalen har under de här åren visat sig vara en lyckad etablering i Sävsjö kommun.

Vi är en väl fungerande avlänkningspunkt utmed södra stambanan, uppskattad av både kunder och tågoperatörer.

Miljö & Kvalitetcertifiering

En omlastningsterminal på Småländska Höglandet betyder att en stor mängd utsläpp av växthusgaser kan undvikas. Ankomst till terminalen kan med fördel göras av elektrifierade lok. Inget byte till diesellok behövs och all rangering av tågen utförs av lokföraren.

Stockarydsterminalen AB certifierades under 2011 och innehar sedan dess följande certifikat: SS EN ISO 14001, SS EN ISO 9001 och SS-ISO 39001

Ledningssystemets omfattning

Vårt integrerade ledningssystem för styrning och ledning av vår verksamhet omfattar bl.a. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, ekonomi, kommunikation och trafiksäkerhet etc.)
Ledningssystemets delar avseende miljö, trafiksäkert och kvalitet certifieras av ackrediterat certifieringsorgan.

Här finns vi:

Terminalen

Besöksadress Terminal:

Terminalvägen 7
576 94 STOCKARYD

Driftansvarig:
Mikael Sporre
mobil: 0761-28 12 47
e-post: drift@stockarydsterminalen.se

Kontor

Besöksadress Kontor:

Hantverkaregatan 11
576 35 SÄVSJÖ