Lagerplats Unionen

I nära anslutning till Stockarydsterminalen finns även Lagerplats Union, som består av 6 hektar hårdgjorda och asfalterade ytor. Tillstånd finns för att lagra skogliga sortiment samt varuförädling såsom kross och flisning.
Området Union används till största del som tillfällig lagringsplats av skogssortiment där sortimenten oftast transporteras direkt till slutförbrukare via lastbil. Idag kan vi även erbjuda direktlastning på tåg från området.