Miljö & Kvalitet

En omlastningsterminal på Småländska Höglandet betyder att en stor mängd utsläpp av växthusgaser kan undvikas. Ankomst till terminalen kan med fördel göras av elektrifierade lok. Inget byte till diesellok behövs och all rangering av tågen utförs av lokföraren.
Stockarydsterminalen AB certifierades under 2011 och innehar sedan dess följande certifikat: SS EN ISO 14001, SS EN ISO 9001 och SS-ISO 39001