En av landets främsta terminaler

Stockarydsterminalen är en av landets främsta, fullt elektrifierade, terminaler och därmed en attraktiv avlänkningspunkt utmed södra stambanan. Vi erbjuder lösningar för omlastning mellan väg – järnväg – väg.

Stockarydsterminalen har expanderat sedan terminalen togs i bruk 2008.
Årligen hanteras cirka 250 tågset vilket motsvarar 9000 lastbilar, vilket i runda tal motsvarar drygt 350 000 kubikmeter råvara som på ett miljövänligt sätt transporteras på järnväg, till eller från Stockaryd, i stället för på väg.

Stockarydsterminalen AB är ett samägt bolag mellan Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB.

FORDONSVÅG

Vi erbjuder vägning som ett led i affärerna via vår 24 meters fordonsvåg som är kalibrerad för vikter upp till brutto 80 ton.

VIRKESMÄTNING

Virkesmätningen hanteras av Biometria. Sedan Juni 2019 har vi en fotomätningsutrustning som CIND har levererat. Idag fotograferas lasterna. Bilderna skickas vidare till Biometrias läscentraler i Varberg, Sundsvall eller Östersund för granskning och mätning.

TERMINALHANTERING

På terminalen tillhandahåller vi idag följande tjänster:
Vi lossar ditt rundvirke, lastar det på tåget eller om så krävs mellanlagrar din råvara inför kommande tåglastning.

LAGRING

Terminalytorna är inte i första hand tänkta som lagringsytor. Vi erbjuder lagringsytor i nära anslutning till terminalen såväl hårdgjorda grusytor som asfalterade ytor. Här kan vi lagra motsvarande 150.000 m3 rundved.
På de asfalterade ytorna kan vi både lagra och flisa veden. Vi ombesörjer lastning av tåg eller utleverans på bil till dina kunder från lagringsområdet.
( Se Lagringsplats Union )

FLIS OCH TORV

Idag hanterar vi biobränsle såsom flis och torv inne på terminalen. En 6500 m2 stor asfalterad yta möjliggör en kvalitetssäkrad hantering av råvaran.
Du kör in, vi stackar och lastar på tåg åt dig.

Vår maskinpark